En bra artikel i New York Times

Vetenskapsjournalistik kan vara mycket bra ibland (och mindre bra andra gånger). Ett exempel på en bra artikel är As Glaciers Melt, Science Seeks Data on Rising Seas New York Times den 13 november. Den handlar om havsnivåhöjningen och forskningen på Grönland. Journalisten Justin Gillis, besökte Grönland och pratade med många forskare inom området.

Havsnivåerna kommer stiga mer än beräknat
Forskningen har flyttat fram sin ståndpunkt ganska mycket sedan den senaste IPCC-rapporten publicerades 2007, när det gäller stigande havsnivåer. Nu antas det vara en havnivåökning med en meter fram till 2100 (se en artikel i Nature angående detta) och därefter en fortsatt ökning. Fortfarande finns det många frågetecken kring nyckelprocesserna och det som oroar många forskare är att en omfattande avsmältning av inlandsisen kommer att bli ett faktum innan politikerna börjar begränsa utsläppen i större skala.

Till artikeln finns även en kort film:
http://graphics8.nytimes.com/video/players/offsite/index.html?videoId=1248069290884