Kvicksilver i maten

Igår såg jag Stefan Jarls dokumentär UnderkastelsenSVT play, eftersom jag missade den när den gick på tv. Idag är sista dagen den går att se på nätet, så passa på! Dokumentären handlar om kemikaliesamhället och om hur lite vi vet om de kemikalier, som vi släpper ut i naturen idag. Titeln är en filosofisk anspelning på att vi människor är benägna att underkasta oss vilka följder som helst, i vårt manipulerande med naturen.

Gammal i gemet
Runt om oss finns det tusentals kemikalier och en som är gammal i gemet är kvicksilver. Trots av vi minskat utsläppen av kvicksilver i västvärlden ökar nivåerna globalt sett. Framförallt ökar utsläppen i Kina, som står för hälften av utsläppen i världen. Om ingenting görs kan utsläppen öka med 25 procent de närmaste tio åren. Bedömningen görs av AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Program) i rapporten Arctic Pollution 2011.

Kolförbränning är den största utsläppskällan. Ni minns kanske debatten om lågenergilampor, som var för några år sedan. Trots att lågenergilampor innehåller kvicksilver, så är de bättre att använda än vanliga lampor. En ökad energianvändning vid användningen av glödlampor resulterar i större utsläpp av kvicksilver vid energiproduktionen.

Kolförbränning är en dubbel bov i dramat. Stora utsläpp av växthusgaser förvärrar problemen, eftersom klimatförändringarna frigör kvicksilver, som lagrats i tusentals år i permafrosten. Ett varmare klimat kan också främja kemiska processer, som omvandlar kvicksilver till en mer toxisk form.

Några äldre damer som äter maktaaq, valskinn som är rik på C-vitamin. Detta gör att de inte drabbas av skörbjugg, trots att deras traditionella kost inte innehåller grönsaker.

Inuitisk jägardiet
Isbjörnar, valar och sälar har visat förhöjda halter av kvicksilver i delar av arktiska Kanada och Grönland, enligt rapporten. Inuitsamhällen i Arktis riskerar därför att deras traditionella kost, som består av arter på toppen av näringskedjan, innehåller höga halter av kvicksilver. Kvicksilver kan bland annat leda till hjärnskador hos foster och barn. Men det finns ett dilemma då en övergång till västerländsk kost och livsstil, kan leda till andra hälsoproblem.

Rapporten efterlyster en juridiskt bindande global överenskommelse för att kontrollera kvicksilverutsläpp, för att undvika en ökad förorening i Arktis. Med den bästa existerande tekniken på marknaden kan utsläppen minskas med 60 procent och kvicksilvernedfallet i Arktis med 20 procent.

Några tips
Nedan är några tips på hur du kan minska utsläppen av kvicksilver:

  • Källsortera ditt avfall. Vad extra noga med elektroniskt avfall. Om det hamnar i vanliga soporna kommer det förbrännas och släppa ut farliga kemikalier.
  • Handla begagnat och köp inte onödiga prylar. Utsläppen i Kina beror till stor del på produktionen av varor till oss i väst.
  • Snåla med elen och köp miljömärkt el. Även om det är samma el som kommer ut ur vägguttaget, gör du ett symboliskt ställningsagande. Själv har jag andelar i ett vindkraftverk!

För det är inte bara inuiterna som får kvicksilver i maten. Läs Livsmedelverkets rekommendationer här. Till exempel kan du få i dig kvicksilver om du äter sushi.