Shelfisar fortsätter att kollapsa

Delar av Wards shelfis i Kanada bryter samman.

Shelfisar runt om i Arktis har kollapsat under sommaren. Kanada har de senaste sex åren förlorat 50 procent av sina shelfisar.

Kartor behöver ritas om

Det är vår kust som förändras, säger Derek Mueller, forskare vid Institutionen för geografi och miljöstudier vid Carleton universitetet. Dessa unika och stora geografiska kännetecken, som vi anser vara en del av den kanadensiska kartan, håller på att försvinna och de kommer inte komma tillbaka.

Denna sommar kollapsade Searsons shelfis och Ward Hunts shelfis har delats i två delar. Uppbrotten motsvarar tre miljarder ton is och mängden isberg som flyter söderut kommer att öka den närmaste tiden.

Mueller skyller kollapsen på en kombination av varmare temperaturer och öppet vatten. ”Shelfisarna bildades och upprätthölls i ett annat klimat än vad vi har nu. När de försvinner, innebär det att vi återvänder till förhållanden som vi inte sett i Arktis under tusentals år.”

Isberg från en kollapsad shelfis.

Flytande bromsklossar
Shelfisar är de yttre delarna av inlandsisar som flyter på haven och är vanligtvis mellan 100 och 1 000 meter tjocka. De bidrar inte direkt till stigande havsnivåer eftersom de flyter, men de är viktiga då de håller tillbaka ismassan på land.

När shelfisar försvinner kan inlandsisen accelerera i hastighet och förlora sin massa snabbare. Forskning visar att glaciärer bakom shelfisar kan öka sin hastighet med upp till fem gånger.

Shelfisar i Antarktis.

De största shelfisarna finns i Antarktis. Ross shelfis täcker nära hälften av Rosshavet med en yta på cirka 470 000 km². Ronne Filchners shelfis täcker en stor del av Wedellhavet med en yta på cirka 420 000 km². Dessa två isar täcker båda var för sig en yta motsvarande Sveriges.

Larsens uppbrott chockerade
För åtta år sedan var det en sensationell nyhet när Larsens shelfis bröt upp i Wedellhavet. Larsens shelfis har bestått av tre delar: A-delen bröts upp 1995, B-delen 2003 och C-delen verkar fortfarande vara stabil, men kommer troligtvis kollapsa om klimatförändringarna fortsätter i samma takt som idag.

När B-delen kollapsade chockades forskarsamhället, då shelfisar oftast ändras i storlek genom att isberg lossnar vid fronten och att shelfisen smälter ovan- och underifrån. Isen hade varit stabil de senaste 12 000 åren (sedan den senaste istiden). Den uråldriga isen gick upp i bitar på så kort tid som tre veckor!

Kollapsen av Larsens shelfis.

Flera orsaker till kollapsen
Sjöar med smältvatten hade bildats på ytan, som trängde ner i sprickor och bröt sönder shelfisen i bitar. Stigande temperaturer på grund av klimatförändringarna, en uppvärmning av haven runtomkring och en gradvis minskning av ismassa från inlandsisen, var troligtvis orsakerna bakom uppbrottet.

Minskad havsis kan också vara en bidragande orsak. Havsisen utgör ett skydd mellan shelfisen och det omgivande havet och minskar kraften från vågor och stormar. Stora vågor spänner och böjer i shelfisen, vilket ökar instabiliteten.

Vilken shelfis som kommer kollapsa härnäst vet ingen. Därför ska man nog vara försiktig med hur man sätter forskningsstationer på shelfisar. Jag skulle i vart fall tänka efter en gång extra innan jag åkte till en sådan.