Polarfåglar #3: Kungen af nord

Alkekungar på Svalbard.
Alkekungar på Svalbard.

En snofsig söt liten fågel, är alkekungen (Alle alle). Den är otroligt social, tjattrar i stora kolonier på klippväggarna och söker föda tillsammans i stora flockar. Den är den minsta alkan och flyger något ostadigt, med mycket snabba svirrande vingslag.

Alkekungen häckar högt upp i Arktis och den är den vanligaste fågeln på Svalbard där den finns i över 200 kolonier. Den har en viktig roll i näringskedjan, då den transporterar näring från havet till land med sitt bajs (kallat guano på fint språk).

Balkong i Uddevalla
Alkekungen är inte helt ovanlig att få syn på i Sverige och under höstens alla stormar var det några alkekungar som hamnade på västkusten, bland annat den här som satt på en balkong i centrala Uddevalla.

Kiviaq är en grönländsk delikatess, där ett sälskinn stoppas med uppemot 500 alkekungar. Sälskinnet grävs ner och får jäsa i några månader till uppemot ett år. På detta sätt kan inuiterna konservera mat till vintern.

Nationalhjältens död
Knud Rasmussen var en dansk-grönländsk polarfarare och antropolog, som är något av en nationalhjälte på Grönland. Han upprättade bland annat en handelsstation vid Thule på Nordgrönland och dokumenterade inuiternas språk, folksagor och levnadssätt. Han dog 54 år gammal i sviterna av att ha blivit matförgiftad av kiviaq.

Knud Rasmussen.
Knud Rasmussen.