Bottennotering för havsisen i Arktis

Nyhet på ekot idag: ”Havsisen i Arktis rekordlåg…”. Det har pratats mycket om isen i sommar och bakom denna nyhet ligger troligtvis ett pressmeddelande från Snö och Isdata Centret (NSIDC) i Boulder, Colorado, som övervakar isen med satelliter.

”Vi är nu i okänt territorium”, säger NSIDCs Mark Serreze. ”Trots att vi länge har känt till att när planeten värms upp, skulle förändringarna vara mest tydliga i Arktis, så var det få av oss som var förberedda på hur snabbt förändringarna faktiskt skulle ske.”

Havsisens utbredning sjönk till 3 410 tusen kvadratkilometer och har nu den lägsta utbredningen sedan den mätts med satelliter sedan 70-talet. Isen har länge setts som en känslig indikator för klimatet, en arktisk amplifikation, vilket jag tidigare beskrivit på bloggen i inlägget Havsisen i Arktis.

Isen varierar från år till år på grund av variationer i vädret och har en viktig uppgift att utgöra en stabil pol med kall luft för vädersystemen längre söderut på halvklotet. Uppvärmningen av Arktis kommer medföra mer värme och fukt i atmosfären, som har en komplicerad inverkan på vädersystemen på våra breddgrader. Det är svårt att förutse effekterna, men troligvis får vi ett instabilare väder med mer extremväder.

Troligtvis kommer inte isen minska mer i år, då solen snart går ner och mörkertiden inleds, men NSIDC reserverar sig för att vindar kan göra att isen packas ihop ytterligare och en fullständig rapport kommer senare i oktober.