Europa och klimatförändringar

Europeiska miljöbyrån (EEA) har kommit med en rapport om hur Europa har påverkats av klimatförändringarna. Kartan ovan visar de observerade och förväntade klimatförändringarna i de viktigaste biogeografiska regionerna i Europa.

Huvudbudskapen från rapporten är att:

  • Klimatförändringar (temperaturökningar, förändringar i nederbörd och minskningar av is och snö) förekommer globalt och i Europa. En del av de observerade förändringarna har slagit rekord på senare år.
  • Observerade klimatförändringar har redan lett till ett brett spektrum av effekter på miljöledningssystem och samhället, ytterligare påverkan från klimatförändringar beräknas för framtiden.
  • Klimatförändringarna kan öka befintliga sårbarheter och fördjupa socioekonomiska skillnader i Europa.
  • Skadekostnader från naturkatastrofer har ökat; bidraget från klimatförändringar till dessa kostnader beräknas öka i framtiden.
  • De kombinerade effekterna av kommande klimatförändringar och socio-ekonomisk utveckling kan leda till höga skadekostnader; dessa kostnader kan minskas avsevärt genom begränsnings- och anpassningsåtgärder.
  • Orsakerna till de mest kostsamma klimateffekterna beräknas skilja sig kraftigt i hela Europa.
  • Pågående och planerad övervakning och forskning på nationell nivå och EU-nivå kan förbättra bedömningar av tidigare och kommande effekter av klimatförändringar, och därigenom öka kunskapsbasen för anpassning.

Rapporten syftar till att ge en stark kunskapsbas för utveckling och genomförande av anpassningsstrategier och åtgärder på både nationell och EU-nivå.