Grönlandsisen vid värmeperioden Eem

Neem, Grönland.

Naturliga cykler av glaciationer (kalla perioder med stora inlandsisar) har inträffat under de senaste miljoner åren och varat cirka 100 000 år, drivna av förändringar i jordens geometriska omloppsbana, med kortare värmeperioder på cirka 15 000 år mellan nedisningarna. Under den varma interglaciala perioden Eem (130 000-115 000 år sedan) var det 8 grader varmare än idag och havsnivån cirka 4-8 meter högre. Den perioden brukar ofta användas som en analogi till dagens klimatförändringar.

I en artikel publicerad i Nature i januari, försöker iskärnsforkare från Centrum för is och klimat i Danmark (som jag nämnt tidigare här på bloggen), kartlägga hur stor inlandsisen var under den tiden. Deras resultat visar att inlandsisen på Grönland inte var så liten under värmeperioden som man tidigare trott:

”Även om den varma perioden Eem var en period då haven var 4-8 meter högre än idag, var inlandsisen i nordvästra Grönland bara några hundra meter lägre än den nuvarande nivån, vilket indikerar att bidraget från den grönländska inlandsisen var mindre än hälften av den totala havsnivåhöjningen under denna period”, säger Dorthe Dahl-Jensen, professor vid Niels Bohr-institutet vid Köpenhamns universitet, och ledare av Neem-projektet.

”Den goda nyheten är att den grönländska inlandsisen inte är lika känslig för den globala uppvärmningen som tidigare antagits. Den dåliga nyheten är att om Grönlands istäcke bara har bidragit med mer än ett par meter så måste Antarktis ha varit ansvarig för en betydande del av havsnivåhöjningen”.

Det gäller dock att inte dra för snabba slutsatser av detta och frågan är hur bra värmeperioden Eem är som liknelse för det som kommer hända i framtiden med den antropogena klimatförändringen.

I projektet ingår även en doktorandkollega till mig från Uppsala universitet, Anna Sturevik Storm och hon tittar på halten av beryllium-10 i iskärnan. Den kosmogena isotopen kan berätta om tidigare förhållanden på jorden, ungefär hur starkt det jordmagnetiska fältet var, hur aktiv solen var och hur klimatet varierade.

Fler bilder från när Anna var på Grönland kan ni hitta på vår hemsida på Uppsala universitet.

Anna samlar in Beryllium-10 vid NEEM.