Gigantisk kanjon hittad under Grönlands inlandsis

En av de största kanjonerna i världen har upptäcks under Grönlands inlandsis och publicerades i dagarna i tidskriften Science. Den sträcker sig 750 km under isen och är uppemot 800 meter djup och har aldrig setts av människor då den är täckt av inlandsisen. Den formades av fluvial erosion (av en flod) innan isen bildades för mer än fyra miljoner år sedan.

Forskare från the British Antarctic Survey har under de senaste åren kartlagt hur bottentopografin ser ut under Grönlandsisen, med hjälp av flygburen radar. Det här vad jag också jobbar med, fast för en mindre del av västra Grönlandsisen. Jonathan Bamber och hans kollegor har gjort en karta över hela Grönlandsisen botten, genom att sammanställa alla tillgängliga dataset.
Den Gömda Dalen, som den kallas, är längre än Grand Canyon i Arizona. Den slingrar sig från mitten av Grönland norrut till kusten. Idag ligger det en isström över dalgången, som dränerar inlandsisen. Inlandsisen är som mest 3 km tjock i de inre delarna och tynger ner berggrunden. I dagsläget ligger kanjonen 200 meter under havsytan, men skulle ligga 500 meter över havet om isen försvann på grund landhöjningen.

Mer om detta kan du läsa i en artikel publiderad i BBC (på engelska) där det även finns ett bra filmklipp där Jonathan Bamber intervjuas. Han säger bland annat (min översättning):

Med satellitbilder tillgängliga på en mobiltelefon skulle vi kunna anta att jorden helt har kartlagts, men det finns helt klart mycket kvar att upptäcka. Vi är otroligt glada över detta – det är verkligen en ”once-in-a-lifetime” upptäckt att hitta något i denna skala ”