Expedition till de Transantarktiska bergen

field site
Sydpolen, vårt fältläger och McMurdostationen.

Vart är vi på väg?

Jag är på väg till fältarbete i Antarktis med ett amerikanskt forskarteam från IUPUI, Indiana, USA. Vi är sex personer som kommer bygga upp ett litet fältläger ca 640 km från sydpolen, i bergskedjan Drottning Alexandra, som är en del av de centrala Transantarktiska bergen. Vi kommer tälta på Lawglaciären i ungefär en och en halv månad, på en höjd ca 1850 m ovanför havet, där vi har tillgång till snö som vi kan smälta till dricksvatten. Vi kommer vara omringade av sedimentära berg och blåismoräner, där gammal glaciäris har kommit upp till ytan på grund av vinderosion och sublimation.

Vårt fältteam består av:

Kathy Licht  – glaciärgeolog, IUPUI, USA
Joseph Graly – glaciärgeolog, IUPUI, USA
Christine Kassab – glaciärgeolog, IUPUI, USA
Mike Kaplan – geokemist, Lamont-Doherty Earth Observatory, USA
Katrin Lindbäck – glaciolog, Uppsala universitet, Sverige
Peter Braddock – bergsguide, Nya Zeeland

IMG_7280
Blåismoränerna vid Lawglaciären.

Vad ska vi studera?

Med den nuvarande globala uppvärmningen och för att förutspå hur inlandsisar kommer reagera i framtiden finns det ett stort behov av att titta tillbaka i tiden, för att förstå vad det är som kontrollerar förändringar av inlandsisars rörelse och avsmältning. Rumsligt utbredda blåismoräner i Antarktis verkar inneha en unik och relativt outforskat arkiv över inlandsisars och klimatets historia över multipla glaciärcykler, de senaste 500 000 åren. Dessa moräner formas när is som flödar från östra Antarktis platå hindras av bergstoppar som delar upp flödet och transporterar sten och sediment till isytan.

Vi testar iden att blåismoräner kan visa förändringar i isflödet som reflekterar beteendet hos både den östra och västra Antarktiska inlandsisen tillbaka i historien. Jag kommer titta ner i isen med markpenetrerande radar, för att se hur sedimentlagren ser ut och hur tjock isen är. Mina kollegor kommer mäta ishastigheten med hjälp av gps:er och bestämma åldern på sedimenten med kosmogeniska multinukleära analyser. Området är spännande då det hittats både meteoriter och dinosaurfossil där. Vi får se vad vi hittar!

Frågor på det?

Om du har frågor om hur det är att jobba i Antarktis, skriv till oss här, men på engelska, då mina kollegor inte kan svenska, och vi ska göra vårt bästa för att svara på era frågor. Men ha tålamod, det kan ta ett tag. Vi kommunicerar med satellittelefon och vi har en masterstudent i USA, som hjälper oss. Jag kommer blogga när jag är i McMurdo och när vi är i fält kommer vi sms:a in rapporter till Twitter från satellittelefonen, så följ vår resa på @polarkatten (mitt konto).