Konferens i Wien

1.jpg

EGU − Europeiska geovetenskapsunionen − är Europas främsta geovetenskapliga organisation och är inriktad på forskning inom jord-, planet- och rymdvetenskapen till förmån för mänskligheten över hela världen. Organisationen grundades 2002 och har huvudkontor i München, Tyskland.

Det är en ideell internationell organisation av forskare från hela världen. Varje år ordnas en stor konferens i Wien. Jag var där för första gången i år och presenterade min senaste forskning från Antarktis.

Konferensen samlar årligen cirka 14 000 forskare från hela världen. Sammanträdena omfattar ett brett spektrum av ämnen, inklusive vulkanologi, planeten, jordens interna struktur och atmosfär, klimat samt energi och resurser.

Wien är också en trevlig stad med många bra museer, restauranger och kulturella evenemang. Så här i påsktider fanns det även många marknader att besöka.

3.jpg
Påskmarknad i Wien

Europa och klimatförändringar

Europeiska miljöbyrån (EEA) har kommit med en rapport om hur Europa har påverkats av klimatförändringarna. Kartan ovan visar de observerade och förväntade klimatförändringarna i de viktigaste biogeografiska regionerna i Europa.

Huvudbudskapen från rapporten är att:

  • Klimatförändringar (temperaturökningar, förändringar i nederbörd och minskningar av is och snö) förekommer globalt och i Europa. En del av de observerade förändringarna har slagit rekord på senare år.
  • Observerade klimatförändringar har redan lett till ett brett spektrum av effekter på miljöledningssystem och samhället, ytterligare påverkan från klimatförändringar beräknas för framtiden.
  • Klimatförändringarna kan öka befintliga sårbarheter och fördjupa socioekonomiska skillnader i Europa.
  • Skadekostnader från naturkatastrofer har ökat; bidraget från klimatförändringar till dessa kostnader beräknas öka i framtiden.
  • De kombinerade effekterna av kommande klimatförändringar och socio-ekonomisk utveckling kan leda till höga skadekostnader; dessa kostnader kan minskas avsevärt genom begränsnings- och anpassningsåtgärder.
  • Orsakerna till de mest kostsamma klimateffekterna beräknas skilja sig kraftigt i hela Europa.
  • Pågående och planerad övervakning och forskning på nationell nivå och EU-nivå kan förbättra bedömningar av tidigare och kommande effekter av klimatförändringar, och därigenom öka kunskapsbasen för anpassning.

Rapporten syftar till att ge en stark kunskapsbas för utveckling och genomförande av anpassningsstrategier och åtgärder på både nationell och EU-nivå.