Insiderrapport från IPCC:s möte i Stockholm

På den här oansenliga platsen gick mötet av stapeln. Stolt Södermalmsbo!

Den 23-26 september hade IPCC, FN:s klimatpanel möte i Stockholm, för att enas om den första delen i den femte rapporten, som beskriver klimatforskningen de senaste sju åren. Mötet uppmärksammades mycket i media, där bland annat SVT sände live från presskonferensen på fredagen (se klippet ovan). Jag arbetade som lokal personal under mötet, en möjlighet jag fick som polarforskare, medlem i nätverket APECS. Min huvudsakliga uppgift var att hålla koll på talarordningen åt ordförande bland de över 300 delegaterna från 110 länder, som genom konsensus skulle bestämma formuleringen av den 30 sidor långa sammanfattningen till beslutsfattare.

Koll på talarordningen

Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig, men jag blev väldigt imponerad av hur mötet sköttes och speciellt av Thomas Stocker, ordförande för arbetsgruppen, verkligen en expertförhandlare, även om han också är forskare i botten. Han var en otroligt bra lyssnare samtidigt som han skulle hålla många bollar i luften och driva mötet framåt utan att något land kände sig överkört.

Varje land hade en skylt med sitt namn på (så kallad flagga) och när ordförande och den ansvarige forskaren för det aktuella stycket hade förklarat innebörden och de senaste ändringarna av texten öppnades golvet upp för kommentarer. Länderna ställde sin skylt på högkant när de ville ha ordet. Det gällde att vara uppmärksam och att hela tiden röra sig runt i kongresshallen, så att man inte missade någon flagga.

Konsensusbeslut
Ibland klubbades texten igenom snabbt, ibland tog det längre tid och många (uppemot 10 länder som mest) hade synpunkter på samma gång. När förhandlingarna körde fast ordentligt tillsattes en arbetsgrupp som fick arbeta fram ett nytt textförslag parallellt med mötet. Det körde fast ordentligt första dagen och vi var alla oroliga att vi inte skulle hinna klart i tid (se tidsbarometern nedan)!

Några delegater blev lite irriterade på varandra, då de tyckte att vissa länder fokuserade för mycket på detaljer istället för att se helheten och vikten av att bli klara i tid och att ha tillit till forskarna, som hade lagt ner mycket arbete på texten. Men fördelen med konsensus överväger alla nackdelar. I slutändan kunde alla länder ställa sig bakom dokumentet, inklusive länder som Saudiarabien och Ryssland.

Sista dagen höll mötet på hela natten för att hinna klart och dokumentet kunde till slut godkännas i sin helhet klockan åtta fredag morgon, två timmar innan presskonferensen.

Nedan är några bilder från mötet. Ett minne för livet helt klart! Jag hoppas nu att världens politiker tar till sig allvaret i budskapet och att FN:s klimatmöte (COP 19) i Warszawa i november kan besluta om ett bindande avtal för alla världens länder.

Hela rapporten The Physical Science Basis, inklusive sammanfattningen, finns att ladda ner från IPCC:s hemsida: www.ipcc.ch