Dödis i Uppsala

Min doktorandkollega Carmen vid ett forna tempel vid Hågahögen.

Kan man se spår från inlandsisen i Uppsala? Då solen sken som finast på förmiddagen, var vi på en liten utflykt från min avdelning på universitet och tittade på några sådana spår.

Ett stort hål i marken
Genom Uppsala går det et lång ås i nord-sydlig riktning, som kallas Uppsalaåsen och som sträcker sig från Södertörn söder om Stockholm till Gävle. Det är en rullstensås, som har en lång rygg av avrundade stenar, grus och sand som storlekssorterats och avlagrats av isälvar vid inlandsisens smältning. Mitt i åsen är det ett stort hål och man skulle kunna tro att det varit människor som gjort ingrepp i landskapet och använt gruset, vilket ofta är fallet. Men just denna krater är ett så kallat dödishål, där en bit av inlandisen har täckts av grus och sand efter att isen dragit sig tillbaka. Isen har sedan smält och lämnat efter sig en stort hål i landskapet.

Vi besökte även några fornlämningar i Uppsala och nedan ser ni en bild från ett tempel vid Hågahögen. Fornlämningen är från bronsåldern och då låg platsen vid havet på grund av landhöjningen. Tittar man ut över åkrarna är det inte alls svårt att föreställa sig hur viken såg ut och det verkar ha varit en mycket vacker boplats.