Sprickor i isen

IMG_6424
Harvey firar ner för att kolla om sprickan är tillräckligt smal för att kunna höra över med pistmaskin.

Nästan hela Antarktis är täckt av is, vilket innebär att de flesta glaciärerna flyter ut i havet, där de bildar shelfisar som i sin tur kalvar isberg ut i havet. Den flytande shelfisen varierar i höjd på grund av tidvatten, atmosfärstryck och andra havsprocesser. Området där isen övergår från att vara i kontakt med berggrunden till fritt flytande i havet kallas grundningszon (grounding zone på engelska).

Området är vanligtvis flera kilometer brett. I området kan det finnas många glaciärsprickor på grund av spänningar i isen. På bilden inspekterar Harvey, vår säkerhetsansvarige, bredden på en sådan spricka. Om sprickorna är för breda för att korsa säkert, måste vi fylla igen dem med snö, vilket kan ta flera dagar. Då sprickorna ofta är översnöade söker vi först efter dem med en högfrekvent radar monterad på pistmaskinen.

MADICE i Antarktis

Sedan 1 september jobbar jag i ett nytt projekt på Norska Polarinstitutet i Tromsö och det har varit två hektiska månader med förberedelser för att åka till Antarktis. Nu är jag på den norska stationen Troll och senare idag skall vi åka vidare till den indiska stationen Maitri. Ovan är några bilder från flygturen till Troll.

Indien på Antarktis? Ja, det är många länder som har stationer här och indierna är Norges grannar i Drottning Maud Land på Östra Antarktis. De indiska forskarna är experter på iskärnborrning och de kommer att ta iskärnor för att kunna studera regionala klimatvariationer under de senaste 2000 åren. Teamet från Norska Polarinstitutet är experter på glaciärers massbalans och dynamik och kommer att använda flera olika radarmetoder och GPSer för att mäta isens tjocklek, smältning och rörelse.

Följ med på expeditionen! Vi kommer lägga upp bilder från satellitlänk, på Twitter och Facebook! En mer detaljerad reseberättelse kommer när jag är tillbaka på Troll vid nyår.

mad-ice-logo

Bakgrund

Den antarktiska inlandsisens bidrag till den globala havsnivåhöjningen har ökat med en faktor på fem under de senaste decennierna. Antarktis kan liknas vid ett ”sovande lejon” då det är osäkert vad som kommer hända med all is i ett varmare klimat. Hela Antarktis motsvarar ca 60 m havsnivåhöjning.

Ökningen av massförlusten från Antarktis orsakas av flera tillbakadraganden och uttunningar av utlöparglaciärer från Antarktis västra och östra inlandsis. Shelfisar är den delen av inlandsisen som flödar ut över havet, och den flytande isen fungerar ungefär som en kork i en vinflaska som hindrar vinet från att rinna ut (effekten kallas för buttressing på engelska). Varmare havsvatten smälter shelfisarna underifrån och gör dem tunnare och smältvatten på isytan kan tränga igenom isen och göra den instabil. Uttunningen av shelfisar runt Antarktis varierar kraftigt.

antarctic_shelf_ice_hg

Vi studerar en del av det historiskt norska anspråket på Antarktis, som kallas Drottning Maud Land (DML), vilket är en stor del av den östra inlandsisen på Antarktis, som ligger söder om Atlanten och Afrika. DML har många shelfisar längs dess 2000 km långa kust. De flytande shelfisarna är kantade av grundare delar, som kallas ishöjder (eller ice rises på engelska). Shelfisen födar runt ishöjderna och de har sitt eget mikroklimat pga. topografin, vilket gör dem till bra platser för att ta iskärnor för at studera det lokala klimatet. Ishöjderna gör shelfisen stabilare och om t.ex. en shelfis blir tunnare och tappar sin kontakt med den underliggande berggunden, så kan det göra att uppdämningen blir svagare och att isen börjar röra sig fortare eller bli instabil och bryts upp i isberg. Detta gör i sin tur att inlandsisen som ligger ovanför shelfisen börjar röra sig fortare.

map.png
Vårt studieområde i Drottning Maud Land (DML). Den blåa linjen är där inlandsisen flyter ut över havet och den röda linjen är där den flytande shelfisen kalvar isberg ut i den Antarktiska oceanen. De oranga (med bokstäver) och svarta klumparna är ishöjder och mindre formationer i isen. De röda stjärnorna är våra läger (BC = base camp på ishöjden, AC = advanced camp på shelfisen).

Projektet har fyra vetenskapliga mål och ett mål för nätverkande:

Mål 1: Shelfisars nuvarande status och dynamik
Mål 2: Massbalans och evolution av ishöjder
Mål 3: Högupplöst rekonstruktion av havs- och atmosfärsdynamik
Mål 4: Regional instabilitet och förstudie av en potentiell plats för en framtida djup iskärna
Mål 5: Nätverkande och utbildning i Norge (föreläsningar på skolor) och Indien (sommarskola för masterstudenter i Indien)

Shelfisar fortsätter att kollapsa

Delar av Wards shelfis i Kanada bryter samman.

Shelfisar runt om i Arktis har kollapsat under sommaren. Kanada har de senaste sex åren förlorat 50 procent av sina shelfisar.

Kartor behöver ritas om

Det är vår kust som förändras, säger Derek Mueller, forskare vid Institutionen för geografi och miljöstudier vid Carleton universitetet. Dessa unika och stora geografiska kännetecken, som vi anser vara en del av den kanadensiska kartan, håller på att försvinna och de kommer inte komma tillbaka.

Denna sommar kollapsade Searsons shelfis och Ward Hunts shelfis har delats i två delar. Uppbrotten motsvarar tre miljarder ton is och mängden isberg som flyter söderut kommer att öka den närmaste tiden.

Mueller skyller kollapsen på en kombination av varmare temperaturer och öppet vatten. ”Shelfisarna bildades och upprätthölls i ett annat klimat än vad vi har nu. När de försvinner, innebär det att vi återvänder till förhållanden som vi inte sett i Arktis under tusentals år.”

Isberg från en kollapsad shelfis.

Flytande bromsklossar
Shelfisar är de yttre delarna av inlandsisar som flyter på haven och är vanligtvis mellan 100 och 1 000 meter tjocka. De bidrar inte direkt till stigande havsnivåer eftersom de flyter, men de är viktiga då de håller tillbaka ismassan på land.

När shelfisar försvinner kan inlandsisen accelerera i hastighet och förlora sin massa snabbare. Forskning visar att glaciärer bakom shelfisar kan öka sin hastighet med upp till fem gånger.

Shelfisar i Antarktis.

De största shelfisarna finns i Antarktis. Ross shelfis täcker nära hälften av Rosshavet med en yta på cirka 470 000 km². Ronne Filchners shelfis täcker en stor del av Wedellhavet med en yta på cirka 420 000 km². Dessa två isar täcker båda var för sig en yta motsvarande Sveriges.

Larsens uppbrott chockerade
För åtta år sedan var det en sensationell nyhet när Larsens shelfis bröt upp i Wedellhavet. Larsens shelfis har bestått av tre delar: A-delen bröts upp 1995, B-delen 2003 och C-delen verkar fortfarande vara stabil, men kommer troligtvis kollapsa om klimatförändringarna fortsätter i samma takt som idag.

När B-delen kollapsade chockades forskarsamhället, då shelfisar oftast ändras i storlek genom att isberg lossnar vid fronten och att shelfisen smälter ovan- och underifrån. Isen hade varit stabil de senaste 12 000 åren (sedan den senaste istiden). Den uråldriga isen gick upp i bitar på så kort tid som tre veckor!

Kollapsen av Larsens shelfis.

Flera orsaker till kollapsen
Sjöar med smältvatten hade bildats på ytan, som trängde ner i sprickor och bröt sönder shelfisen i bitar. Stigande temperaturer på grund av klimatförändringarna, en uppvärmning av haven runtomkring och en gradvis minskning av ismassa från inlandsisen, var troligtvis orsakerna bakom uppbrottet.

Minskad havsis kan också vara en bidragande orsak. Havsisen utgör ett skydd mellan shelfisen och det omgivande havet och minskar kraften från vågor och stormar. Stora vågor spänner och böjer i shelfisen, vilket ökar instabiliteten.

Vilken shelfis som kommer kollapsa härnäst vet ingen. Därför ska man nog vara försiktig med hur man sätter forskningsstationer på shelfisar. Jag skulle i vart fall tänka efter en gång extra innan jag åkte till en sådan.