En snöboll stor som jorden

Tanken på att det för 700 miljoner år sedan var så kallt att hela jorden var som en enda stor snöboll är fascinerande.

Forskare är oense om jorden var en enda stor snöboll eller om den mer såg ut som en slaskboll, med en del öppet vatten. Men i vilket fall så var det otroligt kallt på jorden, med en medeltemperatur på -50 grader. Det var först efter långvariga vulkanutbrott, som halten av koldioxid ökade i atmosfären och gjorde att jorden så småningom kunde tina upp.

Bevis för snöbollsteorin är bland annat att det i namibiska öknen finns flyttblock, som skapas när glaciärer smälter. Förekomsten av flyttblocken är svåra att förklara på något annat sätt än att hela jorden var täckt av is.

Det finns även forskare som tror att snöbollsjorden var förutsättningen för att djur utvecklades på jorden, då den stora omfattningen av glaciärer gjorde att mycket fosfor eroderade och hamnade i haven. Höga fosforhalter behövdes för att djuren skulle utvecklas. Just för 500 miljoner år sedan uppstod plötsligt tusentals nya djurarter. De extrema klimatförändringarna satte fart på evolutionen.