En cirkelsåg i bergen

Yosemitedalen.

Vad är det som bestämmer bergkedjors höjd? Tidigare har man ansett att höjden i huvudsak bestäms av en balans mellan jordskorpan upphöjning (på grund av kollisionen mellan två tektoniska plattor), jordskorpans hållfasthet och nedbrytningen av ytan (till exempel genom erosion och vittring). Eftersom glaciärer fördjupar dalgångar har de ansetts avlasta bergstoppar och skapa ett större isostatisk landhöjning.

Men om det inte hade funnits glaciärer i de högsta bergskedjorna hade bergen troligtvis varit ännu högre, visar numera en rad artiklar, bland annat en av David Egholm med flera i Nature. Glaciärers eroderande kraft kan vara så pass stor att de håller takten med de tektoniska processerna.

Det kan liknas vid en cirkelsåg över snögränsen. Berg blir generellt sett inte högre än 1500 meter över snögränsen. Därför är ofta bergskedjor högre nära ekvatorn, där snögränsen är högre.

Den animerade illustrationen nedan visar hur cirkelsågen fungerar:

Vi har även glaciärer att tacka för de vackra landskap som finns i till exempel i Norge och Yosemite. Glaciärer skapar speciella formationer som fjordar, U-dalar, nischer och horn. Fingeravtryck i landskapet av glacial erosion, som finns på många platser runt om i världen, där glaciärerna för länge sedan lämnat området.

Hur alpina glaciärer formar landskapet. Källa: Earth av Tarbuck och Lutgens (2005).